Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Yapılan Değişikliklere İlişkin Değerlendirme

24.06.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7246 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“RKHK”) kapsamlı değişiklikler yapıldı. Kanunun gerekçesinde de açıklandığı üzere, gerek 20 yılı aşkın süredir uygulanan Türk Rekabet Hukukunda elde edilen bilgi birikimi ve deneyimin yarattığı ihtiyaçlar, gerek ulusal ve uluslararası piyasalardaki değişim ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmak, gerekse […]

Korona Virüs Salgını Etkilerinin İş Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi

27.04.2020 Korona Virüs Salgını Etkilerinin İş Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi Av. İrem Toprakkaya Babalık, LL.M., Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak nitelendirilen ve 27.04.2020 tarihi itibariyle[1] dünya genelinde 2.858.635 kişide görülen toplam 196.295 kişinin ölümüne yol açan Korona virüsünün gündelik yaşam ve ekonomi üzerindeki sarsıcı etkilerini halihazırda birlikte yaşıyoruz. Salgın hastalığın iş hukukuna etkileri belirsiz bir […]

Mücbir Sebep Sorunsalına İlişkin 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Kamu İhalelerine Konu Özel Hukuk Sözleşmeleri ile İdari Faaliyetler Açısından COVID-19 Salgını Şartları Kapsamında Kısa Bir Değerlendirme

2020 yılının tarihe, Covid-19 olarak adlandırılan bir virüsten kaynaklanan salgın nedeniyle, neredeyse tüm insanlığın karantina altında geçirdiği bir dönem olarak geçeceği söylenebilir.             Parlamentolar ve idareler her geçen gün yeni bir tedbir ve/veya çözüm yolu içeren düzenlemeler yayımlamaktadır. Bu kapsamda değerlendirilebilecek bir düzenleme de, 02.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’dir. Anılan Genelge’yle […]

Covid-19 Salgını Kaynaklı Zorlayıcı Neden Gerekçesiyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki Bir Kısım İhalelerin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilmesine İmkân Tanınmıştır

Bilindiği üzere, Türkiye’de kamu ihaleleri iki temel kanun kapsamında düzenlenmektedir. Önceki tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, uzun yıllar hem alıma hem de satıma ilişkin konuları düzenlemiştir. Zira alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri, Devlet İhale Kanunu kapsamında idi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, mal […]