ali-cem-bilgili

2017 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup, 2018 yılında İstanbul Barosu’na bağlı olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. 

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku alanında hukuk bürolarına ve şirketlere danışmanlık yapmaktadır.


Güncel Gelişmeler Işığında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku isimli, ortak editörü olduğu bir kitabı mevcuttur. Aynı zamanda çeşitli dergi ve web sitelerinde yayınlanmış çok sayıda çalışması mevcuttur.


Fashion Law Instıtute, Edulegal gibi çeşitli platformlarda kişisel verilerin korunması hukuku ve fikri mülkiyet hukuku alanlarında eğitmenlik yapmaktadır.


İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde tezli yüksek lisans eğitimine devam etmekte olan Bilgili, İngilizce bilmektedir.